Köpvillkor


Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Vidun Baby, organisationsnummer 556942-7130, (nedan kallat Vidun Baby), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Vidun Baby. Vid försäljning till konsument tillämpar Vidun Baby de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Vidun Babys nätbutik (www.vidunbaby.se) kallas nedan vidunbaby.se.

 
Produkter
Produkter som säljs av Vidun Baby kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk manual i fysisk form när produkterna kräver det.
 
Beställning
Beställning av produkterna sker via nätbutiken vidunbaby.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Vidun Baby bekräftat beställningen genom en faktura via e-post. Vidun Baby ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Vidun Baby förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i webshoppens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Vidun Baby rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i sortimentet har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå, är Vidun Baby ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. När kunden har lagt en beställning kan Vidun Baby inte ändra i beställningen, returvillkoren gäller.
 
Leveransvillkor
På vidunbaby.se ingår alltid moms i angivet pris. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning av produkter. Fraktfritt vid beställning över 1 000 sek. Fraktkostnaden beror på kundens val av leveranssätt. Vidun Baby levererar produkterna i samarbete med Posten. Vidun Baby levererar endast inom Sverige. Leveranstiden är normalt 1 till 7 arbetsdagar, beroende på om produkterna finns på Vidun Babys lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. 
Vidun Baby delar inte upp en leverans i flera sändningar. Vid beställning av restade produkter inväntas först leverans till Vidun Babys lager innan kundens beställning skickas i en och samma leverans.
Vid utlämning/leverans av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos postombudet. Om kunden vill ändra namnet på paketet, ändra leveransadress eller låta paketet ligga längre hos postombudet tillkommer en avgift på 200 kr.
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställda produkter debiteras kunden en hanteringsavgift på 299 kronor.
Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från Vidun Baby. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Vidun Babys kundtjänst. Vidun Baby betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Vidun Babys leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Vidun Baby. Vidun Baby förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.
Vidun Baby ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Vidun Baby.
Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Vidun Baby kundtjänst inom skälig tid. Vidun Baby uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta Vidun Babys kundtjänst på e-post: kontakt@vidunbaby.se eller telefon: 08- 87 58 78. Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.
 
Priser och betalning
De priser som anges på vidunbaby.se är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer beroende på kundens val av leveranssätt. Kampanjerbjudanden på produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av Vidun Baby.
Rabattkoder kan endast användas enskilt, kan ej kombineras med varandra.
 
Betalningssäkerhet
Vidun Baby garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på vidunbaby.se är säkra. Vidun Baby erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med PayEx, Nordens främsta expert på betalningar med en gedigen kompetens inom betalningslösningar på internet. PayEx tjänst är säker och uppfyller kraven för PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Vidun Baby hanterar aldrig kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.
 
Säkerhet och sekretess
All hantering av kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Vidun Baby lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Överföringen av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av kunden sparas krypterade. Vidun Baby dokumenterar viss kommunikation som Vidun Baby har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av Vidun Baby.
Vidun Baby kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.
 
Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten. Vidun Baby betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Vidun Baby till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.
Kunden har ej ångerrätt på produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum eller som klassas som färskvara.
Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.
 
Garanti och reklamationsrätt
Vidun Baby säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Vidun Baby, varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då Vidun Baby ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.
Förlossningsgaranti
Vidun Baby ger kunden förlossningsgaranti på alla produkter. Garantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum. Garantin innebär att kunden har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå bra. Vid tillämpande av förlossningsgarantin skall produkterna vara oanvända och kunden skall kunna visa Vidun Baby ett läkarintyg. Produkterna skall returneras i originalförpackningar.
 
Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta Vidun Babys kundtjänst via e-post: kontakt@vidunbaby.se eller telefon: 08-87 58 78.
Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.
Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till Vidun Baby på adress: Vidun Baby, Ravinvägen 1A, 133 36 Saltsjöbaden.
 
Tvister och lagval
På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Vidun Baby Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Vid frågor gällande Vidun Babys köpvillkor hänvisas kunden till Vidun Babys kundtjänst via e-post: kontakt@vidunbaby.se eller telefon: 08-87 58 78.

Textblock

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Mest sålda